બિઝનેસ ન્યુઝ લેબલવાળી પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યાં છેબધું બતાવો
જીઓ એ 5G ની ટેસ્ટીંગ ચાલુ કરી દીધી છે | ફ્રીચાર્જ ના ceo ની અકાળે મૃત્યુ થઈ ગઈ |ટાટા મોરદેના વેક્ષિન ને ભારત માં લાવી શકે છે | બિઝનેસ ન્યુઝ
શેર માર્કેટ 50000 ની ઉપર | નીતિ આયોગ ના સીઇઓ એ સ્કીપ ડેવલોપમેન્ટ ઉપર ધ્યાન આપવા ઉપર ભાર મૂક્યો છે |  બિઝનેસ ન્યુઝ
સેમસંગ ના નવા સ્માર્ટફોન S21 માં વોલ ચાર્જર અને હેડફોન નઇ | આવે યુટ્યુબ પણ રશ્ત્ર્પતી ડોનલ્ડ ટ્ર્મ્પ ની ચેનલ ને સસ્પેન્ડ કરી રહયું છે | બિઝનેસ ન્યુઝ
એપ્પલ અને હુંડાઇ નું ટાઈઅપ થઈ સકે છે | TCS 12 લાખ કરોડ ની  માર્કેટ કેપ સાથે ભારતની બીજા નંબર ની કંપની બની  | બિઝનેસ ન્યુઝ | 12/01/2021