ટ્વિટરે 2020માં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલા ટ્વિટસ ની યાદી જાહેર કરી, બીગબી થી શુશાંતસુધી
વોટ્સઅપ otp સ્કેમ વિષે તમને ખબર છે ? તમારે સાવધાન રહેવું જરૂરી છે   best status for whatsapp a whatsapp dp images best friend whatsapp status